BİLDİRİLER

XVIII. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi

Bildiri Gönderimi

* Bildiri özetleri kongre web sayfasında yer alan sistem üzerinden online olarak gönderilebilir.
* Bildiriler Türkçe veya İngilizce yüklenebilir. Sunum dili bildiri dili ile aynı olmalıdır.
* Sunum türleri;
· Sözlü sunum
· Video sunum

* Bildiri grupları;
· Araştırma
· Olgu

* İngilizce gönderilen ve sözlü sunum için uygun bulunan bildiriler arasında seçilmiş araştırma bildirileri “Journal of European Surgery”nin supplement sayısında yayımlanacak ve PubMed’den erişilebilir olacaktır.

Yazım Kuralları

* Başlık en fazla 20 kelimeden oluşmalıdır.
* Maksimum yazar sayısı 8’dir.
* Özet en fazla 200 kelimeden oluşmalı ve aşağıda yer alan başlıklar altında, 4 bölümden oluşur şekilde yazılmalıdır.

· Giriş/Background
· Metot/Methods
· Bulgular/Results
· Sonuç/Conclusions

* Anahtar kelime sayısı az 1, en fazla 2’dir.
* Bildiri özetinde tablo ve resim kabul edilmemektedir.

Konu Başlıkları

* Anal fizyoloji ve pelvik taban hastalıkları (Kabızlık, inkontinens, outlet obstruction, rektosel, rektal prolapsus)
* İnflamatuvar bağırsak hastalıkları
* Kolonoskopi, polipektomi, kolorektal polipler
* Kolorektal aciller / kolorektal cerrahide komplikasyonlar
* Kolorektal kanser ve diğer habis tümörler
* Robotik Cerrahi
* Selim anal bölge hastalıkları (Hemoroid hastalığı, anal fistül ve apse, anal fissür, pilonidal hastalık, hidradenit, pruritus ani)

Video Sunum

* Video bildiri özetleri sistem üzerinden online olarak bildiri son gönderim tarihine kadar gönderilmelidir.
* Bildiriye ait video ise yine bildiri son gönderim tarihine kadar www.wetransfrer.com veya www.sendgb.com gibi dosya transfer programları üzerinden tkrcdkongre@valor.com.tr adresine gönderilmelidir. Dosya gönderimindeki açıklama kısmında bildiri referans numarası (özet gönderimi tamamlandıktan sonra sistemin bildiriniz için atayacağı numara) ve sunucu adı mutlaka belirtilmelidir.
* Özet ve video gönderimi için son tarih 18 Ağustos 2021’dir.
* Video en fazla 8 dakika uzunluğunda ve maksimum 500 MB büyüklüğünde edit edilmiş şekilde gönderilmelidir.
* Video için kabul edilen formatlar: .mov, .mp4, .mpeg, .mpg, .wmv

Bildiri Ödülleri

I. Turkish International Colorectal Surgery Congress ve XVIII. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi kapsamında sunulan bildiriler arasından seçilecek en iyi 3 sözlü bildiri ve en iyi 3 video bildiri ödüllendirilecektir.

Bildiri Ödülleri Birincilik İkincilik Üçüncülük
Sözlü Bildiri 3000 TL 2000 TL 1000 TL
Video Bildiri 2000 TL 1500 TL 1000 TL


* Bildiri son gönderme tarihi 18 Ağustos 2021’dir.

XI. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi

* Kongreye sözlü ve poster bildiri kabul edilecektir.
* Bildirilerin hazırlanması gereken dili Türkçedir.
Bildiri kuralları;

  • · Özet en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır.
  • · Maksimum yazar sayısı 12’dir.

Bildiri Ödülleri
XI. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi kapsamında sunulan bildiriler arasından seçilecek en iyi 3 sözlü bildiri ve en iyi 3 poster bildiri ödüllendirilecektir.

Bildiri Ödülleri Birincilik İkincilik Üçüncülük
Sözlü Bildiri 1000 TL 750 TL 500 TL
Poster Bildiri 750 TL 500 TL 200 TL

Bildiri son gönderme tarihi 19 Eylül 2021’dir.

Yukarı Çık